Ania Koś

Obserwuj
O mnie

"Gdy­by mężczyźni o tym wie­dzieli, co myślą ko­biety, by­liby dwadzieścia ra­zy natrętniej­szy­mi; gdy­by zaś ko­biety o tym wie­działy, co mężczyźni myślą, byłyby dwadzieścia ra­zy większy­mi kokietkami."- Alfons Karr

Krągłości użytkownika
Obserwuje
kraglosci.pl